Pomóż innym

Współcześnie wielką ilość problemów
ze sprawami rachunkowymi i rozliczeniami PIT-ów są w stanie pomóc rozwiązywać doświadczeni specjaliści ,jak również odpowiednie urządzenia.

Dużą liczbę przykładów konkretnych pomocy podatkowych można wyszukać w necie wpisując chociażby zapytanie pit (zobacz pity) program. Genialnym zamysłem może okazać się przy okazji przyjrzenie się możliwości odprowadzenia 1% własnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Inwestycje, nieruchomości

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa , jak również osoby prawne, wszelkie jednostki organizacyjne działające na podstawie zasad dotyczących choćby: stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego na terenie państwa Polskiego, czy o stosunku tego państwa do odmiennych kościołów ,a także o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli tylko ich sprecyzowane cele statutowe obejmują właśnie możliwość prowadzenia tego typu działalności pożytku publicznego. Organizacje pożytku publicznego to także wszelkie spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ,a także różne mniejsze i większe kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.).

Czytelnicy chcący oddać jeden procent znajdą aktualne informacje w tym temacie klikając – (tutaj) lub też na stronie .

Jeżeli ktoś płaci podatek dochodowy od osób fizycznych lub odpowiedni ryczałt od wszelkich przychodów ewidencjonowanych, jest on podatnikiem, który płaci podatek liniowy 19% albo uzyskał dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych im instrumentów finansowych, wtedy może on przekazać jeden procent swojego podatku na rozmaite cele pożytku publicznego. By to zrobić, musi on wpierw wybrać odpowiednią organizację pożytku publicznego, na rzecz, jakiej pragnie przekazać właśnie 1% własnego podatku. Nazwy tych organizacji można znaleźć w Internecie na odpowiednich stronach. Po wybraniu organizacji należy następnie wypełnić rubrykę we własnym rocznym zeznaniu podatkowym /PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38/. Potrzeba wpisać w odpowiedniej rubryce nazwę wybranej organizacji, jej numer KRS i deklarowaną kwotę, która nie przekracza nigdy jeden procent należnego podatku – po zaokrągleniu go do pełnych dziesiątek groszy. Tylko w takim układzie Urząd Skarbowy przekaże wpisaną kwotę pieniędzy na konto wybranej organizacji. Nastąpi to w czasie 3 miesięcy od wykonania rozliczenia. Należy pamiętać, że 1% można przekazać wyłącznie w tego rodzaju zeznaniach podatkowych, które są złożone w nieprzekraczalnym terminie. Podatnik nie może dzielić swojego 1% między rozmaite organizacje pożytku publicznego. W przypadku stwierdzonej niezgodności numeru KRS z nazwą odpowiedniej organizacji zadeklarowanej w takim zeznaniu podatkowym, podatnik może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień.