Poligrafia – rodzaje drukowania

W dzisiejszej poligrafii można wskazać dwa elementarne rodzaje druku:
– drukowanie mechaniczne – analogowe,
– (drukowanie na tkaninach) elektroniczne – określane jako druk cyfrowy.
Oba rodzaje druku są szeroko rozpowszechnione i w zależności od oczekiwań można preferować dowolną technikę.

Drukowanie mechaniczne dzieli się na

drukarnia speed

Źródło: http://drukarniaspeed.pl/

cztery różne techniki:
– drukowanie płaskie,
– wydruk wklęsły,
– drukowanie – (sprawdź jak wygląda drukowanie na tkaninie) wypukłe,
– sitodruk.

Wszystkie wymienione formy wymagają zrobienia form drukarskich, za pomocą których przenoszona jest farba drukarska na podłoże.

{Formą drukowania płaskiego jest druk offsetowy. Wydruk przy użyciu tej techniki polega na transportowaniu barwnika z formy drukarskiej na podłoże dzięki właściwościom fizyczno-chemicznym elementów drukujących i niedrukujących formy drukowej. Elementy niedrukujące charakteryzują się niską adhezją wobec czego nie przenoszą farby. Farba wykorzystywana w druku przenoszona jest na podłoże z elementów drukujących przy pomocy cylindra offsetowego. W tym przypadku uzyskać można najcieńszą warstwę farby na papierze.Wśród maszyn offsetowych wyróżnić można dwa rodzaje maszyn: arkuszowe i zwojowe.

W technice druku wklęsłego forma drukarska posiada elementy drukujące umieszczone niżej niż elementy niedrukujące. Farba drukowa jest umieszczana na formie drukowej później przy użyciu specjalnego noża – rakla – jest ona zbierana z elementów niedrukujących a następnie przenoszona bezpośrednio na podłoże. Wśród technik drukowania wklęsłego można wyróżnić : – rotograwiurę (droga technika , używana przeważnie do projektów wysokonakładowych, druku barwnych ilustracji lub produktów dekoracyjnych),- starodruk (technika stosowana przy produkcji papierów wartościowych oraz banknotów),- tampodruk (wykorzystywany do druku na powierzchniach nieregularnych , np. zabawek.

Druk wypukły charakteryzuje się tym, że elementy drukujące w formie drukowej są umiejscowione powyżej elementów niedrukujących. Farba jest nakładana wyłącznie na elementy drukujące po czym przenoszona jest na podłoże. W druku wypukłym wyróżnia się :- typografię – technika głównie stosowana w latach 60-tych; obecnie zdecydowanie mniej popularna,- fleksografia – technika wykorzystywana głównie do zadruku opakowań.

Sitodruk to forma druku, w której wykorzystywana jest forma drukowa w postaci siatki z otworami, z których część otworów jest zakryta (miejsca niedrukujące). Przez oczka niezakryte farba jest przeciskana za pomocą rakla i przenoszona na podłoże. Sitodruk jest formą bardzo prostą, w zasadzie bez ograniczeń formatowych. Przeważanie używany jest w przypadku wydruku małych nakładów.

Źródło: Drukarnia Speed