Budowlanka w kryzysie – czy opłaca się szukać tu zatrudnienia?

Wielu ludzi myśli o studiowaniu na uczelni wyższej na kierunku architektonicznym. Projektowanie budowli lub pomieszczeń zdaje się być ogromnie interesującym i rozwijającym zawodem. Studia na tym kierunku cieszą się niesłabnącą popularnością.

plan budowy

Kierunek architektura i urbanistyka dostępny jest na politechnikach. Architekturę wnętrz z kolei w przeważającej części miast studiuje się na Akademii Sztuk Pięknych. Żeby rozpocząć studia na kierunku architektura, trzeba spełnić szereg wymagań. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, nie jest to kierunek prostu. Na każdy z rodzajów studiów architektonicznych oczekiwana jest umiejętność rysowania. O zainteresowaniu kursami o tym charakterze świadczy wysoka częstotliwość wyszukiwania haseł typu „kursy rysunku w Krakowie”.

Architektura na uczelni artystycznej

Akademie Sztuk Pięknych, jak już zostało nadmienione, w większości przypadków realizują kierunek architektura wnętrz. Wymagania, jakie należy spełnić są odmienne niż na politechnikę. Należy rzecz jasna posiadać umiejętność rysunku, jest to jednak rysunek bardziej artystyczny niż w sytuacji rekrutacji na uczelnie techniczne. W porównaniu do uczelni technicznych znacznie mniejsze znaczenie posiadają przedmioty ścisłe, z kolei większy – na humanistyczne i historię sztuki. Architektura wnętrza ASP jest więc skierowana do kandydatów, którzy umieją dobrze rysować, a jednocześnie na przykład mają problemy z matematyką i innymi dziedzinami ścisłymi.

Kierunek architektoniczny na uczelni technicznej

Uczelnie techniczne najczęściej prowadzą kierunek o nazwie architektura i urbanistyka. Jest to tryb trwający trzy i pół roku, po którym uzyskuje się tytuł inżyniera. Następnie można udać się na studia magisterskie. Architektura na uczelni technicznej jest kierunkiem, gdzie duży nacisk kładziony jest na dziedziny ścisłe i techniczne.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy zamieszczone na niniejszej stronie wiadomości są dość rzetelne, to zobacz źródło (https://centrumstyropianu.pl/73-grunt), które posłużyło do napisania tego tekstu.

Z tego powodu duża część studentów po krótkim czasie zmienia kierunek studiów. Umiejętność rysowania także jest bardzo ważna, jednak jest to rysunek trochę innego rodzaju niż w przypadku ASP. Musi on mieć charakter techniczny, kwestie artystyczne są tutaj na drugim planie, przyda się to do tworzenia projektów jak . Również w tym przypadku kursy rysunku mogą okazać się pomocne.

Jeśli masz chęć zgłębić uzupełniające materiały na prezentowany tutaj wątek, to przeczytaj to ważne źródło – ono również jest bardzo cenne.

To jest przydatne także w późniejszym czasie np. gdy przy projektach architekt używa programy do projektowania wnętrz. Trzeba także pamiętać o tym, że po skończeniu studiów trzeba przejść jeszcze kilka szkoleń, by można było zacząć pracę w zawodzie.