Zbiory norm w wybranych aspektach życia i ich zastosowanie

Przemysł i produkcja to dwie rzeczy, bardzo ogromne branże, bez jakich nie da się dzisiaj w ogóle obejść. Nawet ludzie pracujący poza miastem, chociaż jeszcze parę dekad wstecz byli całkowicie samowystarczalni, obecnie korzystają pełnymi garściami z produktów technologii, nabywanego w mieście jedzenia, urządzeń, narzędzi.

fabryka

Źródło: http://www.flickr.com/

Także domy stawiane poza miastem odległe są od przypominania wiekowych, zabytkowych chatek konstruowanych z pni drewna na tak zwany jaskółczy ogon. Owoce przemysłu znajdują się tam, gdzie są ludzie, również wszędzie obecna poczyna być technologia elektroniczna, medycyna.

Sprawdź naszą witrynę. Tam czekają na Ciebie następne niebywale interesujące wpisy. Tworzymy dla Was dalsze wiadomości i będziemy zobowiązani, jeżeli je obejrzycie.

Ci, co nie mają styczności na co dzień z co najmniej jednym z tych niezwykle istotnych aspektów cywilizacji, prawdopodobnie są w klasztorze w Tybecie albo są pustelnikami.

Na pierwszy rzut oka osobie nie będącej w temacie nie zdaje się to jasne, ale potrzebna jest regulacja całości. Tak, jak ruchem drogowym w miastach ma sterować zbiór przepisów ruchu, znajdujący się w kodeksie ruchu drogowego, tak przemysłowi i pozostałym branżom dyktują zasady tak zwane normy. Norma nie jest ustawą, nie jest przymusem, ale spełnianie pewnych norm jest gwarantem różnych praw. Jedną z najistotniejszych norm w przemyśle jest dokument iso 9001 (sprawdź: ), jaka dyktuje odpowiednią jakość przedmiotu, właściwie dowolnego użytkowego produktu. Jeśli taką normę spełnia suszarka do włosów, można mieć pewność, że posiada właściwą efektywność, jest zabezpieczona przed spaleniem, a kiedy wleci do wanny z osobą w środku, nie dopuści do śmiertelnego porażenia.

Inną niezwykle istotną w tych czasach jest norma iso 27001, jakiej zadaniem jest kontrolowanie bezpieczeństwa danych. Jeśli któryś program komputerowy, usługa lub strona w Internecie zawiera w opisie zdanie, że spełnia ten pakiet zasad, da się mieć pewność, że w kontroli nad zabezpieczeniem danych, jakie przetwarzane są w ten czy inny sposób przez ten program albo inny informatyczny twór, a tymi informacjami mogą być na przykład personalne dane internauty, pracowali profesjonaliści. Jeszcze jedną istotną dla świata cyfrowego normą jest norma 20000 – jest to zbiór zasad w kwestii kontrolowania usług komputerowych w organizacjach. Na koniec norma ważna dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa – norma iso (sprawdź nas) 15378 (sprawdź tutaj), jaka rygorystycznie określa tworzywa, kształt i parametry opakowań, w których sprzedawane i przechowywane są lekarstwa.

Źródło: