ABC dla kadrowych

Każdy przedsiębiorca z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika na umowę o pracę, zostaje pracodawcą. Chwila ta, jest bardzo ważna, ponieważ wynika z niej szereg obowiązków jakie młody pracodawca musi wypełniać. Wiemy wszyscy, że nieznajomość prawa może nam zaszkodzić, dlatego wiedza dotycząca podstawowych zagadnień wynikających z Kodeksu Pracy np obliczanie płacy netto brutto czy udzielania urlopów pracownikom jest niezbędna.

Dokumenty Pracowników – o czym powinno się pamiętać.

Zatrudniając w ramach umowy o pracę jesteśmy zobligowani każdemu prowadzić indywidualną teczkę akt osobowych. Teczka taka złożony jest z trzech części A – do której wykładamy dokumenty dotyczące okresu przed podjęciem zatrudnienia, część B – podczas zatrudnienia i C- po rozwiązaniu stosunku pracy.

Przechowując dokumentację pracowniczą pamiętać należy aby je odpowiednio zabezpieczyć, ochrona danych osobowych nakłada obowiązek na pracodawcach gromadzenia dokumentów w metalowej szafie aktowej.

Urlopy pracownicze – kilka ważnych kwestii.

Każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę należą się urlopy, różnią się one w zależności od okoliczności i celu. Najbardziej popularne są urlopy wypoczynkowe, mają one na celu regenerację sił pracownika. W przypadku sytuacji życiowych takich jak ślub czy zgon kogoś z rodziny, Kodeks Pracy przewiduje urlop okolicznościowy. Jego wymiar nie jest odgórnie oszacowany, trzeba tylko każdą taką sytuację potwierdzić adekwatnym urzędowym pismem np. z urzędu stanu cywilnego. Kodeks Pracy daje prawo pracownikom skorzystania z urlopu na żądanie – o terminie udzielenia takiego urlopu decyduje pracownik.

Prawdy i mity o zasiłkach.

Zasiłki są formą pomocy dla osób które, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Powodem jej może być zły stan zdrowia, który uniemożliwia podjęcie pracy albo z uwagi na podeszły wiek. Pierwszym rodzajem zasiłku (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-zalozyc-firme-ochroniarska) dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jest zasiłek pielęgnacyjny. Do tego zasiłku mają prawo dzieci, które skończyły 16 lat a także osoby starsze – które ukończyły 65 lat. Zasiłek wynosi 153 zł. miesięcznie i ma na celu obniżyć koszty opieki i pomocy w codziennej egzystencji dla osób dotkniętych niepełnosprawnością. Kolejnym świadczeniem, o którym warto napisać, jest zasiłek przedemerytalny. Należy się on tym osobom, które do dnia zakończenia umowy o pracę wynikającego z likwidacji lub upadłości zakładu pracy, były zatrudnione przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy lub tym, które do dnia ogłoszenia upadłości prowadziły działalność gospodarczą pozarolniczą i płaciły z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne.

Rodzaje umów o pracę, urlopy pracownicze, zasiłki czy świadczenia należne z tytułu rodzicielstwa to tylko część z podstawowych informacji, które dotyczą nas wszystkich. Znajomość tych zagadnień jest kluczowa aby nie zagubić się w ogromnej ilości przepisów, uzyskać należne świadczenie lub nie dać się oszukać pracodawcy.