Najciekawsza księgarnia prawnicza w sieci. Zapraszamy do sprawdzenia!

Podanie definicji prawa przysparza kłopotów nie tylko prawnikom. Załóżmy zatem, że ilu prawników – tyle definicji prawa. Jednak prawo musi być spójne i nie pozostawiać niedomówień ani luk umożliwiających jego dowolną interpretację lub omijanie go. Niestety w naszym kraju tworzeniem prawa zajmują się nie prawnicy a politycy, co często skutkuje kiepskim poziomem aktów prawnych. Gdyby politycy chcieli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa to księgarnia prawnicza jest miejscem, które powinni odwiedzić.

Pisząc o politykach nie można pominąć ważnego działu prawa, jakim jest prawo administracyjne. Najważniejsze sprawy, których dotyczy ten dział to między innymi: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, gospodarka, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność kraju, szkolnictwo, budownictwo, kultura czyli prawie wszystkie dziedziny naszego życia.

Będąc przy administracji powinno się wspomnieć o zamówieniach publicznych. Różnego typu przetargi powinny być przeprowadzane w zgodzie z prawem. Przepisy te omawia prawo zamówień publicznych. Jeżeli chcemy wziąć udział w przetargu powinniśmy się z tym prawem najpierw zapoznać.

Innym istotnym dla działania kraju działem prawnym jest prawo bankowe. Dzielimy je na prywatne , które reguluje stosunki banków z klientami oraz publiczne prawo bankowe, regulujące działanie instytucji bankowych. Prawo bankowe znajdziemy w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665).

Gdyby nie prawo budowlane 2008 to na nasze miasto wyglądałoby całkiem inaczej. Bo czy ktoś potrafi sobie wyobrazić jak wyglądałoby nasze otoczenie gdyby każdy budował jak chce? Ja osobiście wole sobie tego nie wyobrażać…

Dla zwykłego Kowalskiego najważniejsze jest prawo cywilne. Najważniejszym jego zapisem jest tu zasada równości podmiotów wobec prawa. Żadna ze stron nie może narzucić drugiej swojej woli. Reguluje stosunki pomiędzy podmiotami fizycznymi.

Z kolei prawo podatkowe powinno przyciągnąć naszą uwagę. Bo kto nie chciałby płacić mniejszych podatków? Znając normy obowiązujące w prawie możemy nie tylko zaoszczędzić nasze pieniądze ale także uniknąć konsekwencji niestosowania się do prawa.

Stosunki gospodarcze i handel reguluje prawo handlowe. Zawarte w nim zapisy pomogą nam w dochodzeniu swoich praw przed sądem w wypadku spotkania nieuczciwego przedsiębiorcy – czytaj powinien wiedzieć jakie przepisy zawiera prawo karne, gdyż za nieprzestrzeganie tych przepisów jesteśmy ścigani „z urzędu” w przeciwieństwie do prawa cywilnego. Prawo karne chroni obywateli przed zachowaniami aspołecznymi.

majesty of law

Autor: Mike Licht
Źródło: http://www.flickr.com

Stosunki prawne między krajami i wspólnotami reguluje z kolei prawo wspólnotowe. Gdyby nie te przepisy, wymiana towarów i usług pomiędzy różnymi krajami byłaby niemożliwa. Ściganie niebezpiecznych przestępców również byłoby bardzo utrudnione bez współpracy wielu państw.

Najważniejsza jest rodzina. Jednak nie każdy potrafi to zrozumieć i zadbać o najbliższych. Aby ochronić pokrzywdzonych przez rodzinę spisano prawo rodzinne. Jego zapisy mówią między innymi o tym komu przysługują prawa rodzicielskie w przypadku złej opieki nad dzieckiem.

W dzisiejszych czasach gdy wiele firm nie radzi sobie na rynku i ogłasza upadłość, do głosu dochodzi prawo upadłościowe. Zawarte w nim przepisy mówią jak zagospodarować majątek upadłej firmy oraz jakie prawa przysługują pracownikom.

Kolejną dziedziną prawa jest prawo wekslowe. Czytelnik dowie się z niego jaką wartość prawną mają papiery wartościowe takie jak czeki i weksle. Zawarte w nim przepisy pomogą nam dochodzić swoich praw w walce o nasze pieniądze.

Nie ważne jaka dziedzina prawa nas interesuje, często chcąc załatwić jakaś sprawę musimy wypełnić formularz lub pismo. Często wzory (zobacz wzór przemysłowy a znak towarowy) takich pism są ciężko dostępne. Na szczęście w internecie znajdziemy wzory umów, które przydadzą nam się w urzędach i innych instytucjach.

Widzimy, że temat prawa jest bardzo szeroki i potrzeba wielu lat żeby go zgłębić. Zawsze warto pogłębić naszą wiedzę aby rozwijać się i nie pogubić się w dzisiejszym świecie. Jeśli chcesz być na bieżąco z obowiązującym prawem to wejdź koniecznie na stronę