Kilka słów o tłumaczeniach (i nie tylko)…

W czasach daleko idącej globalizacji, biegła znajomość chociaż trzech języków obcych wydaje się być obowiązkowa. Niefortunnie niezbyt wielu z nas dobrze wysławia się w przynajmniej jednym języku obcym. Najczęściej znany jest język angielski, jednak w zachodniej części kraju, między innymi we Wrocławiu, z uwagi na bliskość niemieckiej granicy przeważa język niemiecki. Ponadto dużo ludzi wyemigrowało, lub chce wyjechać za granicę szukać zatrudnienia nie znając odpowiednio dobrze języka, a to rodzi problemy. Przykładowo, nierzadko musimy coś załatwić, napisać pismo oficjalne, napisać CV. W tego rodzaju sytuacji niezbędny jest tłumacz.

O tłumaczeniach.

Tłumaczenie wymaga od tłumacza poznania dziedziny wiedzy, której dotyczy tekst źródłowy. Porozumienie się z ekspertami z określonej dyscypliny jest często niezbędna, by przekład spełniał swoją główną rolę tzn. oddawał treść, formę oraz emocje tekstu źródłowego. W tym zakresie nadal jeszcze żadne nowoczesne urządzenie czy oprogramowanie nie jest w stanie zastąpić tłumacza, którego zadanie nie sprowadza się tylko do sprawnego posługiwania się słownikiem, lecz też odpowiedniej interpretacji oryginału.

Mamy podstawowe rodzaje tłumaczeń:

Tłumaczenia pisemne ogólne- teksty na tematy ogólne, między innymi listy, ogólne oferty handlowe, CV, listy motywacyjne i inne tego typu rzeczy.Tłumaczenia pisemne specjalistyczne- obejmują teksty posiadające terminologię fachową z różnych dziedzin wymagające podczas tłumaczenia ponadprzeciętnej dokumentacji i konsultacji eksperta. Są to między innymi przekłady prawne, medyczne, techniczne oraz branżowe.Tłumaczenia pisemne przysięgłe– wykonywane są przez tłumacza przysięgłego, czyli personę zaufania publicznego , która specjalizuje się w tłumaczeniu na przykład dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów tego typu dokumentów. Tłumacz przysięgły może też  poświadczać tłumaczenia oraz odpisy wykonane przez inne osoby. Żeby tłumaczenie przysięgłe było ważne musi posiadać pieczęć tłumacza.Tłumaczenia ustne –jest to bezpośrednie tłumaczenie słów wykładowcy do osób/osoby słuchającej. Przydatne na spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, wykładach i tym podobnych. Dobrze wiedzieć, że istnieje kilka sposobów tłumaczenia ustnego.

Gdzie szukać odpowiedniego tłumacza???

Najlepszą drogą, żeby odszukać właściwego tłumacza, jest Internet.

Jeżeli zainteresował Cię przedstawiony temat, odwiedź szczegółowy tekst (http://certificator.eu), gdzie odnajdziesz dodatkowe informacje. Pogłęb swoje wiadomości.

Wystarczy wpisać odpowiednią frazę w wyszukiwarkę, przykładowo: tłumaczenie ukraiński lub biuro tłumaczeń rosyjski, aby odszukać namiary na wiele ofert świadczenia takich usług np. na stronie – . Później musimy jedynie się skontaktować z wybranym biurem, ustalić cenę oraz przekazać tekst źródłowy. Czasem wszystko można załatwić za pośrednictwem Internetu.