WSTiE w Suchej Beskidzkiej – najpopularniejsze kierunki

WSTiE w Suchej Beskidzkiej rozpoczęła działalność w 2001r. jako uczelnia prywatna. Szeroka oferta , a także wysoki poziom gwarantowany przez szkołę sprawiły, że szybko uzyskała uznanie wśród maturzystów, zostając silnym centrum edukacji.

WSTiE zapewnia studentom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez uznanych nauczycieli akademickich na najbardziej perspektywicznych kierunkach kształcenia. Szkoła umożliwia podjecie nauki w trybie bolońskim, w skład którego zaliczają się trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. W ofercie szkoły znajdują się również specjalistyczne studia podyplomowe dla nauczycieli.

absolwenci

Źródło: www.morguefile.com

Wśród wielu kierunków kształcenia oferowanych przez uczelnię, jednym z najbardziej popularnych jest informatyka studia, które przygotowują studentów do pracy w branży informatycznym. W toku nauki, studenci zdobywają wiedzę z dziedziny programowania i systemów operacyjnych, baz danych, plików multimedialnych i grafiki. Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i zdolnościom praktycznym, absolwenci mogą znaleźć pracę w firmach przygotowujących i rozbudowujących oprogramowanie, projektujących hurtownie danych oraz firmach zajmujących się biznesem internetowym. Dla ludzi ukierunkowanych na wykształcenie zapewniające rozsądne perspektywy zawodowe oraz chcących rozpocząć ciekawe studia informatyka jest zdecydowanie trafnym wyborem.

Następnym obleganym profilem, oferowanym przez WSTiE jest turystyka i rekreacja.

Jeżeli szukasz zajmujących wiadomości na omawiany temat, to pomoże Ci ta optymalna strona www, na której przeczytasz wiadomości, które Cię zaciekawią.

To studia wyposażające absolwenta w wiedzę pozwalającą na pracę w spółkach z sektora turystycznego. Uczelnia powala na zdobycie wiedzy teoretycznej , a także zdolności praktycznych z zakresu usług turystycznych, takich jak obsługa grup turystycznych, przygotowywanie imprez turystycznych oraz działań marketingowych. W toku edukacji, studenci poznają reguły działania firm turystycznych, w zakresie ich organizacji oraz zdobywają umiejętności wspierające skuteczną promocję.

Tok nauki umożliwia odbycie praktyk w znanych firmach oraz ukończenia przydatnych kursów rozszerzających zdolności zawodowe studentów.
Wszystkie te cech powodują, że turystyka (sprawdź ofertę Nad Wigrami) studia dające szerokie perspektywy zawodowe.