Twoja własna działalność gospodarcza

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Obierając ścieżkę kariery zawodowej wielu z nas wychodzi z zamiarem otworzenia własnej działalności gospodarczej. Posiadanie własnej działalności gospodarczej ma wiele zalet: pracujemy sami na siebie, nie na osoby, którzy są nad nami, zyskujemy możliwość podejmowania własnych decyzji, kierowania rozwojem firmy, doboru odpowiadających nam współpracowników i podwładnych. Jak to się mówi: „sami sobie jesteśmy szefami”.

Lecz wiążą się z tym również liczne większe lub mniejsze trudności i ogólnie negatywne aspekty, między innymi musimy sami ponosić wszelkie koszty, sami pokrywać ewentualne straty, do tego dochodzi również „papierkowa robota”, która dla wielu z nas jest czarną magią no i znienawidzone przez wszystkich podatki, w których też nie zawsze jesteśmy rozeznani. Założeniem tegoż tekstu jest właśnie przybliżenie chociaż części z formalności, które czekają osoby mające w planach zakładanie firmy.

Rejestracja firmy krok po kroku

Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać, jest rejestracja firmy. Nie kojarzy się to specjalnie dobrze, ale nie ma powodu do strachu – w roku 2012 Rząd wprowadził wiele udogodnień w tej kwestii. Wszystko, co musisz zrobić, to kolejno:

1. Mieć pomysł (Czym miała by się zajmować Twoja działalność i jakie ma w tej branży szanse na sukces?)
2. Wybrać formę działalności (Jaka będzie forma prawna działalności dla firmy?)
3. Zgłosić ją do Ewidencji Działalności Gospodarczej (Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego w oparciu o formularz CEIDG-1.)
4. Zarejestrować działalność w Urzędzie Statystycznym (Aby dostać numer REGON.)
5. Przygotować pieczątkę firmową (Na pieczątce muszą znaleźć się następujące informacje: pełna nazwa firmy, siedziba, oraz numer REGON.)
6. Założyć firmowe konto (Wybierając bank dla swojego przedsiębiorstwa, zwróć nadzwyczajną uwagę na wydatki stałe związane z prowadzeniem rachunku firmowego, wydatki na przelewy do US i ZUS, opcję obsługi konta przez Internet, oraz rozmieszczenie bankomatów.)
7. Zarejestrować firmę w Urzędzie Skarbowym (W tej chwili zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z selekcją formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 – i składane jest drogą internetową.)
8. Zarejestrować firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Zgłoszenie do ZUS następuje także w oparciu o wniosek CEIDG-1. Należy jednak zgłosić pracowników i osoby współpracujące do ubezpieczenia w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.)
9. Zgłosić działalność w innych urzędach związanych z rejestracją firmy (Zatrudniając pracownika należy w ciągu 14 dni poinformować o tym Państwową Inspekcję Pracy. Gdy planuje się otworzyć przykładowo gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać również Sanepid.)
10. Zaprojektować firmowe logo oraz stronę internetową.

Składki ZUS

Następną niepokojącą kwestią są składki ZUS, które są znaczącym, comiesięcznym wydatkiem. Pozytywna wiadomość jest taka, że osoby, które dopiero co założyły działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy mogą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w tym przypadku jest zadeklarowana kwota, nie mniejsza jednak niż 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1500 zł (w 2012 roku jest to kwota 450 PLN). Oznacza to, że w 2012 roku każdego miesiąca do ZUS na ubezpieczenia społeczne przekazać będziemy musieli 142,38 PLN. Ponadto, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, każdy przedsiębiorca  ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli przedstawiony artykuł Cię zaabsorbował, to bez ociągania wejdź na ten odnośnik, ponieważ on również Cię zainteresuje – to niezwykle wiarygodna strona (http://certificator.eu/en/certification/rostehnadzor-permission-to-use.html)!

Łączna kwota ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego przez pierwsze 24 miesiące to 396,93 PLN. Zatrudniając pracowników należy również pamiętać o ZUS RMUA, czyli imiennym raporcie miesięcznym dla osoby ubezpieczonej (naszego pracownika, za którego płacimy składki). Od 1 stycznia 2012 roku jesteśmy zobowiązani przekazywać taki raport zatrudnionej przez nas osobie raz do roku.

Zawieszenie działalności

Chwilowy biznesowy impas – to problem, z którym nierzadko zmierzyć musi się polski przedsiębiorca. Co należy robić, jeśli nasza działalność nie przynosi pożądanych dochodów? Działalność zawiesić można na jakiś czas, zaczekać do czasu, aż sytuacja na rynku się poprawi. Firmę można zawiesić na czas od 30 dni do 24 miesięcy. Gdzie uregulować formalności? Firmy zapisane w Krajowym Rejestrze Sądowym składają wnioski o zawieszenie firmy w sądzie rejestrowym. Natomiast osoby fizyczne składają podobny wniosek do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jednak, nie każda firma ma taką opcję. Może tego dokonać jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowa firma) i fundacje, spółka czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, o ile nie zatrudniają żadnych osób.