Proces wypowiedzenie umowy o pracę

Rynek pracy jest obecnie kompletnie nieprzewidywalny. Wiedzą o tym najdokładniej osoby, które nie są zatrudnione na stałe.

Kierownictwo wręcza wypowiedzenie umowy o pracę, a dalej były podwładny musi szukać angażu na własną rękę. To, czy znajdzie inny zakład pracy, jest uzależnione od wielu determinantów. Pewne jest natomiast jedno – zwolnienie z pracy jest dla niego doświadczeniem, po którym ciężko wrócić do normalności.

Rozwiązanie umowy o pracę

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

W naszych rodzimych przedsiębiorstwach sporadycznie ma miejsce rozwiązanie umowy o pracę. Można dojść do wniosku, że to dobry znak. Nic bardziej mylnego. Tego typu praktyki spotyka się nieczęsto, gdyż niewielu pracujących posiada umowę na etat. Często ma miejsce zatrudnianie na tzw. umowy śmieciowe, czyli umowę zlecenie i umowę o dzieło. Przy tego typu dokumentach prawnych łatwo o niespodziewane zwolnienie pracownika przez pracodawcę. Jednakże, jeżeli już ktoś ma umowę na etat, warto zapoznać się w swoich prawach i wiedzieć, jakim sposobem bez uszczerbku na zdrowiu odejść się z pracy. zatrudniający bowiem często wykorzystują niewiedzę pracownika i wręczają mu wypowiedzenie umowy o pracę, chociaż formalnie nie nie powinni tego robić.

Rodzaje zwolnień

Praca przy komputerze

Autor: sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Zwolnienie z pracy posiada różnorakie formy. Występuje wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, z upływem czasu, na który była zawarta i – w przypadku umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy – z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Wszystkie zasady, jakimi rządzi się relacja przełożony – zatrudniony zawarte są w Kodeksie Pracy.

Rozwiązanie a wygaśnięcieTrzeba pamiętać, iż rozwiązanie umowy o pracę nie jest tym samym co jej wygaśnięcie. Z tym drugim przypadku zwolnienie ( adwokat-wroclaw.com.pl/zezwolenie-na-dokonanie-czynnosci ) z pracownika następuje z przyczyn losowych, niezależnych od obydwu stron. Dramatyczną przyczyną wygaśnięcia umowy o pracę jest śmierć pracodawcy (nie dotyczy to spółek, spółdzielni i sfery budżetowej), śmierć pracownika oraz jego nieobecność w przedsiębiorstwie powyżej trzech miesięcy z powodu aresztowania.