Który podatek jest najlepszy w przypadku najmu mieszkania?

Podatek za wynajem może być w formie zryczałtowanej bądź na tak zwanych zasadach ogólnych. Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Jeżeli go wybierzemy należy złożyć oświadczenie o wyborze tej formy adekwatnemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Suma tego opodatkowania jest zależna od tego jak wysoki jest nasz przychód i nie możemy go zmniejszyć o żadne koszty uzyskania przychodu. Obliczamy go samodzielnie i wpłacamy, co miesięcznie lub co kwartał do urzędu skarbowego w czasie do 20 dni przyszłego miesiąca.
Czytaj...