Certyfikaty bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

Jednym z terminów z którym można się niejednokrotnie spotkać w ostatnich latach, jest certyfikacja. Łączy się ono ściśle z nadawaniem certyfikatów produktom przez konkretne instytucje. Powszechnie rozpoznawalne skróty nazw instytucji to ISO, GMP oraz TCO. Przyznanie konkretnemu produktowi certyfikatu jest gwarancją jego nieszkodliwości oraz spełniania przez niego określonych wymogów.
Czytaj...